Професионален домоуправител

 • Провеждане на общи събрания, юридическа консултация относно ЗУЕС;
 • Водене на протоколи от общи събрания;
 • Водене на целият обем документация свързана със ЗУЕС;
 • Създаване /ако няма такава/ и съхранение на домова книга;
 • Представителство на етажната собственост в общинския регистър според член 46б по ЗУЕС;
 • Следене за спазване на правилника за вътрешен ред на етажната собственост.
 •  Електронна платформа онлайн за по-добро управление, проверка с персонален код на задължения и плащания.
 Професионален домоуправител
Контакти
Мобилен: 0899 200 211
E-mail: office@domoupravitel-lh.com

ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2022, Всички права запазени. Защита на личните данни