Пакети


ПАКЕТИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ КАСИЕР ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ+КАСИЕР +ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
                                                                    
1 Провеждане на общи събрания, юридическа консултация относно ЗУЕС ДА НЕ ДА
2 Водене на протоколи от общи събрания ДА НЕ ДА
3 Водене на целият обем документация свързана със ЗУЕС ДА НЕ ДА
4 Създаване/ако няма такава / и съхранение на домова книга ДА НЕ ДА
5 Представителство на етажната собственост пред държавни и частни институции ДА НЕ ДА
6 Вписване на етажната собственост в общинския регистър според член 46б по ЗУЕС ДА НЕ ДА
7 Следене за спазване на правилника за вътрешен ред на етажната собственост ДА НЕ ДА
8 Събиране на такси и задължения от съкооператорите на точно определени дати , два пъти месечно от 17.00 до 19.00 часа;
Заплащане на таксите на касите на Easypay, Онлайн чрез Epay без комисионна
 
НЕ ДА ДА
9 Плащане на задълженията за ток, вода и други на етажната собственост НЕ ДА ДА
10 Написване и изпълнение на бюджет на етажната собственост НЕ ДА ДА
11 Своевременно отстраняване на неизправности при подаден сигнал и налична каса НЕ НЕ ДА
12 Събиране на оферти от фирми в случай на ремонтни дейности, избиране на фирми за охрана, или контрол на достъпа НЕ НЕ ДА
13 Следене за техническото състояние на входа (кооперацията) НЕ НЕ ДА
14 Основна техническа поддръжка, регулиране на автомата на входната врата, (подмяна на дребни консумативи: крушки-в цената е включена подмяната, без консуматива). НЕ НЕ ДА

Пакет - Професионален домоуправител
Пакет - Само физически  касиер с посещение един път в месеца
Пакет - Професионален домоуправител + онлайн касиер
Пакет - Професионален домоуправител+онлайн+физически касиер+техническа поддръжка
Пакет - Професионален домоуправител+онлайн касиер+физически касиер+техническа поддръжка+професионално почистване на жилищен вход (кооперация) веднъж седмично с консумативи и препарати от Домоуправител ЛХ ЕООД

Пакети
Контакти
Мобилен: 0899 200 211
E-mail: office@domoupravitel-lh.com

ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2024, Всички права запазени. Защита на личните данни